Wednesday, February 1, 2012

PARA PEJUANG

Tsaqofah dasar islam kami
Bila kami sebut dengan angka :
Tuhan kami Satu
Rosul kami Satu
Kiblat kami Satu
Ummat islam itu Satu
Allahlah yang menunjukkan kami
Hak dan kebenaran
Kami para pejuang
Tabah di jalan Tuhan
Kami benci penjajahan dan kedzoliman
Da’wah kami melawan kekufuran
Wahai pencipta langit dan bumi
Berikanlah kepada kami
Imamah islamiah yang Satu
Karena Allah tuhan kami
Muhammad Rosul kami
Ka’bah kiblat kami
Islam ideologi kami