Thursday, June 10, 2010

My Diary

hari ini acc modul 5 telah maju, kurang mpdul 4,, nah modul 4 ini ada;ah mmodul yang paling banyak dan paling suli,, sementara ntar abiz maghrib harus presentasi MSDM bab insentif keerja dll,, belum TSQ yang hari Hnya semakin dekat,, sungguh pusing badanku jiwaku dan tentunya kepalaq,, heheh,,, sekarang saanya sholat isya'''